Oracle - pakiet Statspack część 1 - instalacja pakietu StatsPack

Statspack umożliwia i znacznie ułatwia administratorowi analizę wydajności systemu. To nowe narzędzie jest następcą skryptów UTLBSTAT.sql i UTLESTAT.sql. Dzięki raoprtom statspacka jesteśmy w stanie analizować obciążenie bazy danych w czasie i podejmować odpowiednie działania mające na celu usprawnienie pracy naszego systemu bazodanowego.

Instalacja Statspacka

 

Statspack dostarczany jest razem z domyślną instalacją. Skrypty Statspacka znajdziemy w katalogu ze skryptami administracyjnymi. W instalacji przeprowadzonej zgodnie z zalecanym layoutem będzie to podkatalog ./rdbms/admin w katalogu $ORACLE_HOME.

Jako użytkownik oracle (lub inny użytkownik, na którym działa baza) wykonujemy

$ sqlplus / as sysdba @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/spcreate.sql

SQL*Plus: Release 10.2.0.4.0 - Production on Mon Jan 2 13:00:42 2012

Copyright (c) 1982, 2007, Oracle. All Rights Reserved.

(...)

Zostaniemy zapytani o hasło dla użytkownika, a którym działać będzie Statspack (domyślnie jest to PERFSTAT):


Choose the PERFSTAT user's password
-----------------------------------
Not specifying a password will result in the installation FAILING

(PODAJEMY HASŁO UŻYTKOWNIKA PERFSTAT)

Prosze podac wartosc dla perfstat_password:TU WPISZ HASŁO DLA PERFSTAT

Wybieramy tablespace, w którym zostaną utworzone tabele Statspacka:


Choose the Default tablespace for the PERFSTAT user
---------------------------------------------------
Below is the list of online tablespaces in this database which can
store user data. Specifying the SYSTEM tablespace for the user's
default tablespace will result in the installation FAILING, as
using SYSTEM for performance data is not supported.

Choose the PERFSTAT users's default tablespace. This is the tablespace
in which the STATSPACK tables and indexes will be created.

TABLESPACE_NAME CONTENTS STATSPACK DEFAULT TABLESPACE
------------------------------ --------- ----------------------------
TOM_DATA PERMANENT
PERFSTAT PERMANENT
SYSAUX PERMANENT *
USERS PERMANENT

Pressing <return> will result in STATSPACK's recommended default
tablespace (identified by *) being used.

Prosze podac wartosc dla default_tablespace: PERFSTAT

Using tablespace PERFSTAT as PERFSTAT default tablespace.

Warto zawsze wybrać osobny tablespace zamiast domyślnego tablespace'a SYSAUX. Pozwala to zapobiec przypadkowemu zapełnieniu systemowego tablespace'a co mogłoby w szczególnych wypadkach zatrzymać działanie bazy. Dodatkowo łatwiejsze staje sie zarządzanie zajętością przestrzeni przez dane zapisywane przez Statspack.

Następnie zostaniemy poproszeni o wybranie tymczasowego tablespace'a z którego będzie korzystał Statspack. Wybieram domyślny, jeśli chcemy można stworzyć osobny - ja nie widzę w tej chwili takiej potrzeby:


Choose the Temporary tablespace for the PERFSTAT user
-----------------------------------------------------
Below is the list of online tablespaces in this database which can
store temporary data (e.g. for sort workareas). Specifying the SYSTEM
tablespace for the user's temporary tablespace will result in the
installation FAILING, as using SYSTEM for workareas is not supported.

Choose the PERFSTAT user's Temporary tablespace.

TABLESPACE_NAME CONTENTS DB DEFAULT TEMP TABLESPACE
------------------------------ --------- --------------------------
TEMP TEMPORARY *

Pressing <return> will result in the database's default Temporary
tablespace (identified by *) being used.

Prosze podac wartosc dla temporary_tablespace:<Naciśnij ENTER>

Using tablespace TEMP as PERFSTAT temporary tablespace.


... Creating PERFSTAT user


... Installing required packages


... Creating views


... Granting privileges

(...)

Creating Package STATSPACK...

Pakiet zostal utworzony.

Nie ma bledow.
Creating Package Body STATSPACK...

Cialo pakietu zostalo utworzone.

Nie ma bledow.

NOTE:
SPCPKG complete. Please check spcpkg.lis for any errors.

Jeśli instalacja przebiegła prawidłowo komunikat końcowy powinien wyglądać podobnie do tego w tabelce powyżej.

Poprawność instalacji możemy sprawdzić analizując logi z instalacji Statspacka, które znajdują się w pliku spcpkg.lis

Komentarz