Linux - Jak dodać użytkownika do grupy

Do zarządzania użytkownikami i ich przynależnością do grup można podejść różnie. Można edytować pliki w których zawarte są informacje o grupach, można też korzystać ze specjalnie przygiotowanych w tym celu narzędzi. Ponieważ uważam, że wiedza "co i gdzie" w administracji Linux jest niezbędna - omówię obydwa sposoby. 

Edycja pliku /etc/group

Wszelkie informacje o przynależności użytkownika do grup znajdują się w pliku /etc/group. Zobaczmy jak to wygląda:

# cat /etc/group
root:x:0:root
bin:x:1:root,bin,daemon
daemon:x:2:root,bin,daemon
sys:x:3:root,bin,adm
adm:x:4:root,adm,daemon
tty:x:5:
disk:x:6:root,adm

(... listing obcięty)

Tu przeczytasz więcej na temat formatu i zawartości pliku /etc/group.

Znając format pliku dodanie nowego użytkownika do grupy jest proste - wystarczy po przecinku w linijce z interesującą nas grupą dodać nazwę użytkownika i to by było na tyle.

 Stosując ten sposób edycji grup użytkownika zachowaj szczególna ostrożność, gdyż błędny wpis może wprowadzic sporo zamieszania w systemie.

Jeśli popełnisz błąd zawsze istnieje szansa na przywrócenie poprzednich wpisów - w razie problemów możesz skopiować poprzednią wersję pliku group, która znajduje się w pliku /etc/group-

Dodanie nowego użytkownika za pomocą komendy useradd

Składnia polecenia - useradd -g GRUPA UŻYTKOWNIK. Jeśli chcemy dodać nowego użytkownika do grupy głównej (domyślnej, podstawowej):

# useradd -g editors michal

 

Aby dodać nowego użytkownika do większej ilości grup:

# useradd -G ftp,test,developers michal

 

Powyższe przykłady zakładają, że grupy do których dodajemy użytkownika istnieją. Jeśli grupa nie istnieje musisz ją wcześniej dodać za pomocą polecenia groupadd (np. groupadd developers)

Modyfikacja grup istniejącego użytkownika

W wypadku zmiany grupy głównej, gdy użytkownik istnieje używamy:

# usermod -g ftp michal

Pozostałe grupy użytkownika modyfikujemy tak (usermod -a -G GRUPY,PO,PRZECINKU UŻYTKOWNIK):

# usermod -a G www,audio,video michal

Dodanie użytkownika do grup za pomocą polecenia gpasswd

Mój ulubiony sposób (ciężko stwierdzić dlaczego - po prostu bardzo mi pasuje). Ogólna składnia gpasswd -a UŻYTKOWNIK GRUPA. W celu dodania do grupy wykonujemy :

# gpasswd -a michal ftp

Po zakończonej edycji możemy sprawdzić czy osiągneliśmy zamierzony efekt w następujący sposób:

# id michal
uid=1123(michal) gid=110(ftp) grupy=106(developers),107(www),111(audio),120(video)

Komentarz