Gentoo - instalowanie pakietów spoza głownego repozytorium Portage

Rzadko ale mimo wszystko trafia się sytuacja w której okazuje się, że jakiegoś pakietu albo nie ma w repozytorium Portage albo jest w postaci dalece odbiegającej od naszych oczekiwań. W takich wypadkach z pomocą przychodzi narzędzie layman i udostępniane poprzez nie dodatkowe repozytoria.

Overlays - z czym się to je?

Dzięki narzędziu layman uzyskujemy dodatkowe źródła pakietów (baza dostępnych pakietów w systemie może ulec znacznemu powiększeniu) niedostępne z róznych powodów w Portage'u. Layman integruje dodatkowe repozytoria z głównym drzewem Portage dzięki czemu instalacja dodatkowych pakietów przebiega identycznie jak w wypadku pakietów z głównego repozytorium Gentoo, tak samo jak do tej pory używamy emerge do instalacji. 

Liczba repozytoriów dostarczona przez layman'a jest znaczna o czym przekonamy się w dalszej części.

Instalacja laymana

Nic prostszego - należy zwrócić uwagę jedynie na flagi z którymi pakiet zostanie zainstalowany. Są to głównie flagi dotyczące tego z jakiego typu repozytoriów layman będzie mógł korzystać.

Ponieważ repozytoria z pakietami zarządzane są przez różne systemy kontroli wersji należy wybrać przy instlacji te flagi, które umożliwią nam skorzystanie z repozytorium, w którym znajdują się interesujące nas pakiety. Zalecane jest włączenie co najmniej flag git i subversion - to najczęściej wykorzystywane repozytoria.

Czas na instalację:

# emerge -av layman
These are the packages that would be merged, in order:

Calculating dependencies... done!
[ebuild N ] app-portage/layman-1.4.1 USE="git subversion -bazaar -cvs -darcs -mercurial -test" 59 kB

Total: 1 package (1 new), Size of downloads: 59 kB

Would you like to merge these packages? [Yes/No]

Używanie laymana

W celu skorzystania z dobrodziejstw nowych repozytoriów musimy zintegrować bazę pakietów dostarczanych przez layman z głównym drzewem Portage musimy rozszerzyć naszą konfigurację w /etc/make.conf. Zrobimy to tak:

# echo "source /var/lib/layman/make.conf" >> /etc/make.conf

Ponieważ plik /var/lib/layman/make.conf jest tworzony dopiero w momencie dodania pierwszego repozytorium może to rodzić pewne problemy przy instalacji pakietów. W tym celu warto stworzyć ten plik:
touch /var/lib/layman/make.conf

Nasz layman jest zainstalowany, sprawdźmy co to potrafi.

  • Listowanie dostępnych repozytoriów
# layman -L

Lista jest spora...

  • Dodawanie nowego repozytorium
# layman -a <nazwa repozytorium>

Po dodaniu repozytoriów wszystkie pozostałe operacje na pakietach (aktualizacja, instalacja) wykonujemy za pomocą standardowych narzędzi Gentoo czyli emerge'a.

Komentarz